Erfgoedprojecten

Erfgoed à la Carte Den Helder
Erfgoed a la carte 2Wat deed Michiel de Ruyter voor de kust bij Kijkduin? Wanneer werd het eerste huis gebouwd in Den Helder? Over deze onderwerpen, en nog veel meer zijn Tijdvakkisten samengesteld. De inhoud van de kisten gaat over het leven in Den Helder en omgeving in alle historische tijdvakken.

Wat zit er in?

Een tijdvakplaat, een voorleesverhaal, verkleedkleren, beeld- en geluidsfragmenten, foto’s, tekeningen, voorwerpen, historische documenten en boeken. In de handleiding bij de kisten vindt u lessuggesties, excursies en tips voor de leerkracht.   

Dit zijn de tijdvakkisten
Nederland in de Franse Tijd1.    Den Helder in de ijzertijd
       (500 v. Chr. – 200 n. Chr.)
2.    Vikingen in de Noordkop (500 – 1000)
3.    Kastelen vol soldaten (1000 – 1500)
4.    Nieuw Land (1500 – 1600)
5.    Leven aan boord en oorlog op zee
       (1600 – 1700)
6.    VOC-schepen op de rede (1700 – 1800)
7.    Oorlog op land en gevaar op zee
       (1800 – 1900)
8.    Den Helder in de Tweede Wereldoorlog
       (1900 – 1950)
9.    De Rijkswerf (1950 – nu)

Doel
Het erfgoed in de omgeving wordt bekend en toegankelijk voor de leerlingen.
Kerndoel
51 Leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
52 Leerlingen leren over de kenmerkende aspecten van de verschillende tijdvakken
53 Leerlingen leren over belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voor meer informatie: www.doedebieb.nl

Langs het tuinpad van mijn vader: de canon van de Noordkop
Groep 5 en 6
Opmerking
Goed te combineren met de andere erfgoedprojecten uit Doe de Bieb of de themacollecties Tijdzappen en Van Elfstedentocht tot Deltawerken.
Omschrijving
Ik was een kind hoe kon ik weten dat dit voorgoed voorbij zou gaan…. Met dit programma trekt het verleden aan de leerlingen voorbij. Door middel van kaarten, filmpjes, boeken en platen gaat het verleden van hun naaste omgeving voor ze leven. De geschiedenis van de Noordkop wordt met opdrachten uit lees- en informatieboeken belicht en al doende leren de kinderen hun omgeving kennen en hoe het vroeger was. Een toepasselijk voorleesboek gaat voor 6 weken mee naar school.
Doel
Kinderen leren de geschiedenis van hun woonomgeving kennen.
Kerndoel
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.


HIP4Kids
groep 7/8
Hip4KidsEen educatief programma rond het Historische Informatie Punt (HIP) in de centrale bibliotheek van Den Helder.  Kinderen van de bovenbouw leren het HIP kennen en gebruiken. Er is aandacht voor bronnenonderzoek en research. Als een echte journalist gaan ze in de bibliotheek op onderzoek uit naar heden en verleden van eigen stad of dorp. Er zijn acht onderzoekjes ontworpen, die gebaseerd zijn op een historisch interessant object of gebouw. Tenslotte leveren de leerlingen een bijdrage aan de HIP-courant. Dit programma is een aanvulling op de bestaande Erfgoed projecten en bedoeld als actieve kennismaking met het HIP voor leerkrachten en leerlingen.
Doel

Kinderen leren hun eigen omgeving en de geschiedenis ervan kennen.
Kerndoel

51 Leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
8 leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk